Motivasjon, mestring og arbeidsglede

Motivasjon handler om å gjøre ting viktige nok. 

 

Det som er viktig for deg, øker din motivasjon, din opplevelse av mestring og din følelse av arbeidsglede.

 

Det er en misforståelse å tro at motivasjon er en egenskap.

 

I jobbsammenheng som ellers i livet, handler det om å forstå og akseptere forskjellighet. Vi læres opp til å forstå likhet, vi ønsker å tilstrebe oss likhet, men i virkeligheten, i det daglige livet, er vi som mennesker ekstremt forskjellige. Av og til lures vi til å tro at hvis vi bare får pratet nok sammen, forsvinner forskjelligheten. Det gjør den ikke. 

Alle mennesker er ulike og unike. Det som motiverer den ene, demotiverer en annen. I samarbeid med andre mennesker, er derfor kunnskapen om de ulike personlighetstypene sterkt undervurdert.

 

Tilstrekkelig kunnskap kan gi deg mulighet til å gjøre nytte av forskjelligheten, dermed øker forståelsen for andre mennesker og forståelsen for din egen måte å gjøre tingene på. Dette gir gode resultater. 

 

Å motivere andre er vanskelig. Det er derimot langt enklere å tilrettelegge for at andre skal bli motivert.

 

Oddvar Bjørnestad setter fokus på svært viktige og nyttige virkemidler for å lykkes i å oppleve mestring og arbeidsglede, basert på erkjennelsen av at mennesket er vår viktigste ressurs. 


Del denne siden med andre!

Share on Facebook