Kroppsspråk

Det tause signalsystemet. 

Vi sier 2000 - 3000 ord hver dag.

De fleste med en viss styring.


Vi klarer oss ikke med ordene alene. 

Vi sender over 30.000 kroppsspråksignaler.

De fleste utenfor vår kontroll. 


Kroppsspråket er veien bak fasaden. 

Kroppsspråket brukes både bevisst og ubevisst. 


Kroppsspråket kan understreke budskapet

  • mimikk - bevegelser - fakter

Kroppsspråket kan forkludre budskapet

  • manglende samsvar med ord
  • manglende samsvar med følelser

Kroppsspråket kan manipuleres

  • nesten like lett som verbale signaler

   

 Ikke bestem deg for fort - se etter flere signaler.

          

Det som ved første øyekast ser slik ut...             - kan ved nærmere ettersyn være litt anderledes


Referanse kroppsspråk


Del denne siden med andre!

Share on Facebook