Grensesetting

Vi står over for en konflikt når to personer har forskjellig mål og bare et av målene kan realiseres. Med andre ord en velkjent situasjon for voksne med oppdrageransvar.

 

Skal man som voksen ta en konflikt med barnet eller ungdommen, må hensikten være å nå et mål som er gunstig for barnets utvikling. Konflikten er altså bare et middel, aldri et mål.

 

Det er nok med en konflikt om gangen. Voksne må ikke være så utrolig konflikttilgjengelige. Den voksne skal vise veien ut av konflikten, ellers virker konflikten uløselig.

 

Uklarhet om ansvaret mellom voksne og barn er det motsatte av struktur.


Gode virkemidler:

1. Demonstrasjon: 

  • En viktig metode for læring, er å vise hvordan noe gjøres.

2. Korrigering: 

  • Å korrigere vil si å stoppe den unge mens hun/han gjør noe galt, for så å rette feilen der og da. 

3. Grensesetting. 

  • Å sette grenser vil si å forhindre ungdommen i å gjøre noe han vet ikke aksepteres av hans foresatte. 

4. Forklaring. 

  • Å forklare vil si å beskrive for ungdommen de målene vi voksne har og de tiltakene vi setter inn for å nå et bestemt mål. Her er det viktig å skille mellom forklaring og enighet.

Det handler om å bry segReferanser 

Del denne siden med andre!

Share on Facebook