Referanser fra foresatte som har deltatt i Sterk&Klar programmet:

 • Vi føler at disse foredragene har vært til kjempe mye hjelp. Tusen takk og lykke til videre med et kjempeopplegg!"

 • "Lært veldig mykje om å vere en tydelig forelder og kor viktig en egentlig er for dei. Samtale = veldig bra"

 • "Det å ha vært med i Sterk&Klar har gjort meg tryggere til å sette grenser. Jeg stoler mer på mine avgjørelser og at de er til det beste for ungdommen"

 • "Kjempebra arbeid og gode foredrag. Håper dette kan spre seg til flere skoler"

 • "Fantastiske foredrag av Oddvar Bjørnestad. Gleder oss til repetisjon ved neste barn på ungdomstrinnet"

 • "Programmet har gitt en bevissthet, satt ord på mange av utfordringene som finnes i hverdagen med ungdommer i huset. Kurskveldene har vært morsomme, bekreftende og lærerike. Alle foreldre trenger disse kursene for å møte sine ungdommer på en bedre måte. Takk for flott program!"


Foreldreundersøkelsen 2012

Våren 2012 fikk 579 foreldre og foresatte på 10. trinnet tilsendt et spørreskjema med spørsmål om hvordan de har opplevd å delta i Sterk&klar-aktiviteter ved sin skole. Av 579 var det 90 som svarte. En svarprosent på 16 %. Svarene fordelte seg slik:

 1. 99 % synes at Sterk&Klar har rett fokus når programmet fokuserer på samarbeid mellom foreldre og kontakten mellom unge og voksne.
 2. 94 % svarte at foredragene i programmet har vært inspirerende og gitt tips og råd som de har hatt nytte av i hverdagen.6 % svarte vet ikke.
 3. 72 % svarte JA på at de gjennom Sterk&Klar hadde blitt mer bevisst på å bruke tid på samtale og kontakt med ungdommen. 8 % svarte nei og 20 % svarte vet ikke.
 4. 76% svarte JA på at de gjennom Sterk&Klar hadde blitt mer bevisst på betydningen av å gjøre positive handlinger sammen med ungdommene. 10 % svarte nei og 14% svarte vet ikke.
 5. 82 % svarte JA på at de gjennom Sterk&Klar har blitt styrket i troen på at de kan påvirke sitt barns valg. 6 % svarte nei og 12 % svarte vet ikke.
 6. 58 % svarte JA på at de trodde at sitt engasjement i Sterk&Klar hadde påvirket sin ungdoms syn på alkohol. 7 % svarte nei og 36 % svarte vet ikke.


Flere referanser fra foresatte som har deltatt i Sterk&Klar programmet:

 • "Det har vært interessant å være på foredrag om ungdom og deres utvikling og behov i dagens samfunn"
 • "Godt å få tips om grensesetting!"
 • "Tror dette har vært det viktigste; bli kjent med andre foreldre/ungdom!"
 • "Veldig flotte foredrag med en engasjerende foredragsholder"
 • "Sterk&Klar-programmet har gitt oss foreldre "a-ha opplevelser", foredragene har gitt oss gode råd og påfyll til ettertanke. Tusen takk for et flott prosjekt! En får troen på at det nytter å være tilstede"
 • "Sterk&Klar har gjort oss mer bevisst på enkelte ting, mens annet gjorde at vi fikk en bekreftelse på at vi er på rett vei"
 • "Vi har lært å snakke åpent om alkohol med barna våre"
Del denne siden med andre!

Share on Facebook