Referanser fra foresatte som har deltatt i Sterk&Klar programmet:


Foreldreundersøkelsen 2012

Våren 2012 fikk 579 foreldre og foresatte på 10. trinnet tilsendt et spørreskjema med spørsmål om hvordan de har opplevd å delta i Sterk&klar-aktiviteter ved sin skole. Av 579 var det 90 som svarte. En svarprosent på 16 %. Svarene fordelte seg slik:

  1. 99 % synes at Sterk&Klar har rett fokus når programmet fokuserer på samarbeid mellom foreldre og kontakten mellom unge og voksne.
  2. 94 % svarte at foredragene i programmet har vært inspirerende og gitt tips og råd som de har hatt nytte av i hverdagen.6 % svarte vet ikke.
  3. 72 % svarte JA på at de gjennom Sterk&Klar hadde blitt mer bevisst på å bruke tid på samtale og kontakt med ungdommen. 8 % svarte nei og 20 % svarte vet ikke.
  4. 76% svarte JA på at de gjennom Sterk&Klar hadde blitt mer bevisst på betydningen av å gjøre positive handlinger sammen med ungdommene. 10 % svarte nei og 14% svarte vet ikke.
  5. 82 % svarte JA på at de gjennom Sterk&Klar har blitt styrket i troen på at de kan påvirke sitt barns valg. 6 % svarte nei og 12 % svarte vet ikke.
  6. 58 % svarte JA på at de trodde at sitt engasjement i Sterk&Klar hadde påvirket sin ungdoms syn på alkohol. 7 % svarte nei og 36 % svarte vet ikke.


Flere referanser fra foresatte som har deltatt i Sterk&Klar programmet:


Share on Facebook