Referanse fra Utdanningsforbundet, Telemark

"Vi var heldige. Oddvar Bjørnestad kom til oss på lokallagsstyrekurset og ga oss del i sine erfaringer. Han hadde en sareptas krukke av gode råd - som var utprøvde og som virket. Her var det mye å hente både for pedagoger og foreldre!

Noe av Oddvars budskap var:

Motivasjon er ferskvare!

Tips til de voksne: Ta kun en konflikt av gangen og ikke la deg manipulerer til å gå inn i nye diskusjoner.

Du svikter unger og ungdom hvis:
- De lykkes i å sprenge grenser som du har satt
- De lykkes i å manipulere voksne
- De møter forskjellige rammebetingelser hos forskjellige voksne. Det er viktig at de voksne blir enige om noen felles spilleregler innenfor samme arena.
- Du inngår private avtaler. Ikke inngå avtaler alene med en elev – sky det som pesten. 
- Du tror at motivasjon er en egenskap. Motivasjon er ferskvare som fort går ut på dato. Det handler om å gjøre ting viktig nok.

Ingen har rett til å kreve motivasjon for at de selv skal gidde å gjøre noe. Hvis vi tenker sånn, får ikke de som trenger det mest, hjelp. Motivasjon er jakten på arbeidsgleden. Det er vanskelig å motivere andre, man må kjenne personen. Det er enklere å tilrettelegge for at andre skal bli motivert.

Energien forsvinner når du er opptatt av det du ikke kan få til. En god prestasjon gir alltid et godt resultat. De konkrete målene vi setter oss påvirker ferdighetsnivået på det vi holder på med. Målene avgrenser, oppgavene skaper oversikt, letter gjennomføringsarbeidet og motiverer for utførelsen. Menneskene vokser forbi de målene de setter seg.

Det verste du kan gjøre mot et menneske er at du ikke setter noe krav til dem. Vi er altfor dårlige til å oppmuntre. Sett et positivt fokus rundt ungene du jobber med!

Måten Bjørnestad framførte sitt budskap på understreket innholdet og skapte lyttende, engasjerte og interesserte deltakere.

De tre timene gikk svært fort og mange av deltakerne uttrykte at de gjerne skulle hørt mer.”


Berit Lia,

Utdanningsforbundet Telemark

Morten Kleiv,

Utdanningsforbundet Telemark

Del denne siden med andre!

Share on Facebook