Referanse UIB Psykologisk fakultet

”Ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, tilbyr vi studentene emnet ”Motivasjonspsykologi” på bachelornivå.

Emnet gir en systematisk, forskningsbasert innføring i hvordan motivasjon utvikles i samhandling mellom individuelle egenskaper, miljø og atferd.

I undervisningen har vi også sett det som verdifullt at en fagperson som arbeider praktisk med motivasjons- og prestasjonsutvikling hjelper oss med å ”omsette teorien til praksis”.

Oddvar Bjørnestad har med sin erfaringsbakgrunn vært en inspirerende gjesteforeleser på kurset gjennom flere semester, og vi ser fram til videre samarbeid med ham.”

Terje Manger,
Dr.philos./professor i pedagogisk psykologi

Del denne siden med andre!

Share on Facebook