Tananger Ungdomsskole

"Alle hjerter gleder seg når Oddvar Bjørnestad kommer på besøk på Tananger ungdomsskole.

Bjørnestad kan kunsten å både inspirere, engasjere og kanskje til og med provosere i samme åndedrag. Entusiasmen til Oddvar Bjørnestad smitter. Han balanserer det alvorlige og viktige med stor grad av humor.

Foreldre og foresatte er de viktigste forebyggerne.

Vi går hjem med verdifulle refleksjoner etter en kveld sammen med Bjørnestad."

Annelin Slinning,
Undervisningsinspektør ved Tananger Ungdomsskole


Tilbakemelding etter foreldretreff på 8. trinn høsten 2014:

”Oddvar var briljant i går, og forsamlingen var ”helt med”.

Annelin Slinning


Signy"Tirsdag 3. februar 2015 hadde foresatte på 10. trinn på Tananger Ungdomsskole gleden av å høre Oddvar Bjørnestad snakke om emnet ”Mestring, selvtillit og selvbilde” i forbindelse med overgangen fra ungdomsskole til videregående skole.

Oddvar Bjørnestad har en egen evne til å snakke til oss foreldre på en engasjerende og tydelig måte. Han fletter inn mye humor og er en mester til å sette ting litt på spissen for å nå fram med sitt budskap.

I løpet av en god time klarte han å sette fokus på den utrolig viktige jobben vi gjør som foreldre. Kort oppsummert kan en si at han ga oss en solid dose pågangsmot til å fortsette den uendelig viktige jobben vi gjør med og for ungdommene våre. Han ga oss gode redskaper vi kan bruke for å klare å gjøre jobben på en best mulig måte. 

Med vennlig hilsen

Signy Kollsgård Eide, FAU-representant på 10. trinn Tananger Ungdomsskole”Klart det inspirerer å jobbe med mennesker som inspirerer! Har sett Oddvar i kulissene som mentor for CL når håndballen ruller i Larvik, og håndballfrelst som man er, skjønner man at coaching har i seg elementer som absolutt handler om å få ungdom til å ha tro på seg selv.

Litt enkelt sagt: Ta hele mennesket i bruk!


En kritisk suksessfaktor er et trygt og godt skole/hjemsamarbeid der terskelen er lav for å ta kontakt når vi bør handle. Oddvar har en genuin evne til å få rollen som foreldre til å bli noe morsomt og givende selv når det stormer som verst og hormonene lager de underligste ”kortslutninger” hos ungdommen. Vi kjenner oss igjen både fra den tid vi selv var kyllinger, og nå i foreldrerollen, og som faglærer og kontaktlærer. Sånn sett har han vært rett person til rett tid for hele skolesamfunnet og foreldregruppen. Han fungerer som katalysator for det felles avsvaret vi har og de muligheter vi tilbyr dagens ungdommer i et overflodssamfunn av valgmuligheter når det gjelder materiell velstand. Skolen skal og må ikke utvikle en ”shoppingkultur”, men ha i mente at unge mennesker i skolehverdagen også opererer innenfor felleskapsverdier som på noen arenaer synes å forvitre i vår digitale hverdag. Venner er viktig. ”Sterk og Klar” understreker betydningen av vennskap, og tillitt til foreldre som er hovedmålgruppen. Men du verden så mange elementer man kan bruke på andre arenaer også!

 

Som kontaktlærer har Oddvar inspirert undertegnede, en noe aldrende lærer, til å finne tilbake til litt av røttene for hva en god lærer kan og bør være overfor sine elever. Ikke minst verdien av å ha med seg humor, smil og latter inn i en til tider litt traurig hverdag, og faktisk se at det virker, gir et positivt kick til å utvikle andre sider ved seg selv. Lærerrollen har så mange sider i seg utover de lovpålagte ansvarsoppgavene vi må forholde oss til at man på et tidspunkt må gjøre et verdivalg: ”lønnsmottaker” som bare jobber her, eller å hive seg ut på og utvikle en skolekultur og en prestasjonskultur der det produseres vinn/vinn situasjoner på løpende bånd.

 

En slik skole er Tananger ungdomsskole blitt! Kulturen trigger det beste i oss, og de som ikke helt skjønner konseptet, veiledes med mild hånd. Det vil være en ære å få lov til å bidra på en eller annen måte.

 

Jeg har opplevd Oddvar som en ambassadør og viktig jordmor for rollene vi har som foreldre, lærer og kontaktlærerrollen. Jeg har vært der i tre av rollene, og finner lenge etterpå stadig noen referanser til oppleggene i ”Sterk og Klar” som har et langt større nedslagsfelt enn bare det å forebygge rusproblematikken og det å være grensesetter. For egen del synes nå psykisk helse å være en langt større utfordring enn rusproblematikken. Drikkekulturen og debutalderen for alkohol er satt på vent hos svært mange ungdommer. Det må vi glede oss over. Og jeg tror at opplegget har hjulpet foreldregruppen til å være tydeligere voksne overfor sine ungdommer.”

 

Med vennlig hilsen Ole Jørgen Østensen, kontaktlærer ved Tananger Ungdomsskole


Tilbakemelding fra mor på Tananger Ungdomsskole:

”Foredraget med Oddvar Bjørnestad var en "livlig" opplevelse, som alltid :-)


Dette er fjerde barnet hvor vi går på foredragene hans på Tananger Ungdomsskole.
Jeg synes det er viktig å friske litt opp i hvordan vi som voksne skal omgås våre ungdommer.

 

Vi gleder oss allerede til neste foredrag med Oddvar.”

Mvh Bodil D. Stangeland


 

 

Del denne siden med andre!

Share on Facebook