Referanse Solstad Bo og omsorgssenter

"Solstad Bo og omsorgssenter er en institusjon hvor det bor mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Institusjonen har plass til 25 beboere. Solstad er en forholdsvis stor arbeidsplass, hvor det er 50 faste ansatte, i tilegg til ca 20 ekstravakter. Mange av beboerne har alvorlige psykiske lidelser, som gjør at de må følges tett opp av personalet hele døgnet. De er avhengig av en trygg, strukturert og forutsigbar hverdag for å kunne fungere, og for at man skal unngå fysisk utagering. Miljøterapi er de ansattes viktigst redskap i arbeidet med beboerne. Personalet bruker seg selv som ”verktøy” i møte med beboerne og deres behov. Det er derfor svært viktig at de ansatte jobber godt sammen, prater og kommuniserer på en god måte for å unngå at beboerne kommer i en situasjon hvor pleierne gjør og sier helt forskjellige ting. Det er altså helt nødvendig at personalet jobber godt sammen i et team. Dette er en utfordring, og noe institusjonen jobber og snakker med personalet om nesten daglig. Personalet har utarbeidet et verdidokument de skal jobbe etter, og er stort sett gode på å snakke sammen og samarbeide.

Til tross for denne flinke gruppen med ansatte, har vi sett at det kunne vært nyttig å få inspirasjon og noen tankevekkere fra annet hold.

Oddvar Bjørnestad var et naturlig valg i vår jakt etter foreleser!

Vi møtte kun positiv respons på vår forespørsel om han kunne hjelpe oss. Gjennom et flott og inspirerende møte på våren 2011, ble vi enige med Oddvar Bjørnestad om at han skulle lage et kursopplegg for institusjonens ansatte,
med fokus på vår forskjellighet, forskjell i personlighet hvordan vi reagerer på hverandre.

Forventningene til kurset var store da vi endelig kunne møtes 31. august 2011 til første kurs dag. Forventningene ble virkelig innfridd!! Med sin fantastiske personlighet og formidlingsevne, klarte Oddvar Bjørnestad å bergta de vel 30 frammøtte i 6 timer. Vi hadde ikke gledet oss for mye. Han klarer å formidle vanskelige temaer på en imponerende enkel og forståelig måte.
Det er lett å forstå at Oddvar vet hva han snakker om. Det er ikke tvil om at mannen sitter med en mengde nyttig kunnskap i forhold til det å jobbe med og sammen med mennesker.

Ord blir fattige når hans karisma og kunnskapsmangfold skal beskrives. Han må bare oppleves!!

Tusen takk Oddvar, vi gleder oss til neste kurs!!"

Ingrid Dalen, institusjonsleder
Solstad bo og omsorgssenter, Røyse

Del denne siden med andre!

Share on Facebook