Referanse Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland Universitetssjukehus

”Vi vil nok en gang takke Oddvar Bjørnestad for en flott og motiverende forelesning om «Motivasjon og arbeidsglede», som han holdt for intensivsykepleiere, operasjonssykepleiere og anestesisykepleiere på Haukeland universitetssykehus 8. november 2013.

Vi fikk evalueringsskjema fra 74 av 139 deltakere, så dette er ikke bare noe vi tror – deltakerne var veldig fornøyde!

På en skala fra 1-6, hvor 6 er best, er gjennomsnittlig evalueringsresultat:

Faglig innhold: 5,46

Nytteverdi: 5,55

Presentasjon: 5,65

Jeg anbefaler med glede alle arbeidstakere og ledere en forelesning fra Oddvar Bjørnestad om dette temaet!”


Bjørg Vikås, Fagutviklingssykepleier

Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssjukehus

Del denne siden med andre!

Share on Facebook