Ny Krohnborg Skole

”Det har vært en fornøyelse å være med på Sterk & Klar-kveldene, for er det noe Oddvar kan, så er det å få oss engasjert. Han har bevisstgjort oss som foreldre på viktigheten av å være tilstede for ungdommene våre.   Det har vært flott å være sammen med foreldrene til klassekameraten til eget barn, og delt litt synspunkter og tanker. Det at Oddvar har snakket om å være sterk og klar tror jeg har hjulpet mange. Vi har fått bekreftelse på at det er greit å ta upopulære avgjørelser, og at jo tydeligere vi er, jo bedre vil det være for ungdommene våre. Vi har ikke lov å abdisere som foreldre, og det er noe av det viktigste budskapet jeg har fått. Sette seg selv på vent og tenke, trygge rammer, avtaler om henting og tilstedeværelse i ungdommens hverdag. Viktigheten av den gode samtalen og viktigheten av å lage avtaler som begge parter får et eierforhold til. Jeg synes Oddvar Bjørnestad er en fantastisk engasjert og kunnskapsrik mann som jeg håper mange foreldre kan få hjelp av.
Tusen takk for at vi har fått være en del av dette prosjektet gjennom 3 flotte år med mange fantastiske foredrag. ”  
 
Trine Lise Hauge,
NyKrohnborg skole, Bergen

"For meg og min mann Laurence, har Sterk & Klar møtene på NyKrohnborg skole vært til mye inspirasjon og glede og en opplevelse vi ikke ville vært foruten.

I en travel hverdag hvor vi prøver å mestre alle de utfordringene det er  å oppdra tre flotte jenter i en viss alder, så har foredrag med Oddvar Bjørnestad gitt oss et klarere fokus, større forståelse for , bedre redskap til, og håndtere de utfordringene som har meldt seg.

Det har vært, og er godt, og ha Oddvar med seg i disse utfordrene årene. Det er vi begge takknemlige for og ser fram til flere gode forelesninger i årene som kommer."

Nina Bach, 
NyKrohnborg skole, Bergen"I løpet av disse tre årene vi har deltatt i Sterk & Klar på NyKrohnborg skole, har vi hatt gleden av å få være med på flere foreldretreff og 4 forskjellige lærerrike forelesninger med Oddvar Bjørnestad.

Forelesningene ga et veldig godt grunnlag på hvordan vi som foreldre kunne møte hverdagen med tenåringer i huset. Selv om fokuset på forelesningene, og prosjektet i sin helhet, var på å utsette debut alderen for alkohol , ga det oss også en aha-opplevelse for hvordan motivasjon, mestring og selvrespekt både for tenåringen og foreldrene, gjør den store forskjellen på hvordan man takler hverdags situasjonene.

Selv med lang erfaring i arbeid med egne og andres barn, gjorde forelesningene oss oppmerksom på tema som det er lett å glemme når barna blir eldre, og hvor viktig det er å snakke sammen.


Med tre gutter på alle ungdomstrinnene på Ny Krohnborg skole, har vi fått grundig repetert forelesningene, men har opplevd de like inspirerende og motiverende  hver gang."

Mvh Tina Hafstad Karlsson,

mor på Ny Krohnborg Skole, Bergen

Del denne siden med andre!

Share on Facebook