Leder/personlighetsutvikling


”Det handler om mer enn å handle”
ble startet i 2000. Kurset går over tre dager og settes opp 3 ganger hvert år.

Å skulle lede andre mennesker er krevende. Siden vi mener at menneskene er vår viktigste ressurs, må menneskekunnskap være den viktigste kunnskapen.

Lederutviklingen tar utgangspunkt i kunnskapen om, og forståelsen for, de ulike personlighetstypene, og gjennom hvert kurs blir denne innsikten videreutviklet. 

For å lykkes som leder må du
stadig bli flinkere til å lede deg selv.

Les referanser fra deltagerne:

"Deltagerne mestrer mer og mener mye"

Påmeldingsskjema finner du HER

Foreleser:

Oddvar Bjørnestad

Koordinator Merethe


Leder/personlig utviklingTRINN 16 arrangeres

17. 18. og 19. mars 2015

Bø Hotell, Telemark

15. 16. og 17. september 2015

Klækken Hotell, Hønefoss

29. 30. og 31. oktober 2015, BERGENGjennomført TRINN 15

18. 19. og 20. mars, Bø Hotell

Kurset ble gjennomført med 21 deltagere

16. 17. og 18. september 2014, Klækken Hotell

Kurset ble gjennomført med 17 deltagere

28. og 29. november, Westland Hotel


Gjennomførte TRINN 14:

11. 12. og 13. mars 2013, Norsjø Hotell

Kurset ble gjennomført med 20 deltagere

17. 18. og 19. september 2013, Klækken Hotell

Kurset ble gjennomført med 14 deltagere


Emner vi tidligere har gjennomgått i kursrekken:

 • Personlighetskunnskap, delt i 4 og 8
 • Forskjellighet – likhet
 • Kroppsspråk
 • Selvfølelse, selvtillit, selvbilde, selverkjennelse og selvinnsikt
 • Lederen som trener og motivator
 • Lederens virkemidler
 • Veiledning – lederen som veileder
 • Den gode prestasjon
 • Prestasjonsangst / forventningsangst
 • Holdninger/handlinger
 • Konflikt/konfliktløsning/samtalestrategier
 • Formidlingsteknikk
 • Forhandlingsteknikk
 • Håntering av personalsaker
 • Kilden til arbeidsglede
 • Motivasjon og ledelse
 • Motivasjon og mestring
 • Målsetting
 • Myndiggjøring
 • Hersketeknikker
 • Åpenhet -mål, middel, risiko, forpliktelse
 • Den vesentlige forskjellen på omtanke og omsorg i ledelse
 • Diskusjon, kommunikasjon, sosialisering og samspill
 • Medarbeidersamtalen
 • Resultatsamtalen
 • Den vanskelige samtalen

 • Lederens verdivalg
 • Prestasjonsangst
 • Forventningsangst
 • Tilbakemelding
 • Traumatisering
 • Anerkjennelse
 • Derfor går det galt i ledelse
 • Hvordan gjøre riktige valg i ledelse
 • Lojalitet kontra lydighet
 • Ledelse på 5 nivå
 • Møter med mening
 • Tankens makt
 • Ta hjernen med på laget
 • Teamarbeid - når 2+2=mer enn 5
 • Stress og påvirkningsmulighet

Del denne siden med andre!

Share on Facebook