Knarvik Ungdomsskole

"Som forelder og ansatt miljøarbeider ved Knarvik Ungdomsskole har jeg hatt gleden av å følge Oddvar Bjørnestad sine forelesninger om det å være Sterk & Klar i møte med våre ungdommer. Selv om temaene er kjente så tar jeg meg i gang på gang at det er lærerikt å få de gjenfortalt og oppfrisket i en travel hverdag. Kanskje er det viktigste å få de diskutert med andre og få de belyst fra en annen synsvinkel. En synsvinkel jeg kanskje ikke tidligere hadde sett og dermed øker det min evne til å kunne opptre best mulig ovenfor egne og andres barn.

Når en i tillegg får temaene presentert av en så merittert og inspirerende fremlegger som Oddvar Bjørnstad så blir innholdet mye mer interessant.

På vegne av foreldre ved Knarvik ungdomsskole så håper jeg de finner tid og enda flere møter opp til disse samlingene." 

Ketil Porsmyr, Knarvik


Hei Oddvar!

Vil takke deg for flott foredrag i går!

Sjelden at jeg opplever så god formidlingsevne og publikumskontakt!

Iver Alver, far til elev på Knarvik Ungdomsskole

Del denne siden med andre!

Share on Facebook