2 referanser:

"På intensivavdelingen, Haukeland Universitets Sjukehus, yter intensivsykepleierne helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke mennesker i alle aldre. I målgruppen vil også pasientens pårørende være inkludert. En intensivavdeling behandler sykehusets aller sykeste og mest skadde pasienter som andre avdelinger ikke kan ta seg av. Intensivsykepleierens hverdag preges av intensitet, krav til stor grad av årvåkenhet, presisjon og evne til prioriteringer.

Kollegastøttegruppen på intensivavdelingen inviterte Oddvar Bjørnestad til å snakke om motivasjon. Kollegastøttegruppen er et initiativ fra de ansatte for de ansatte med støtte hos ledelsen på avdelingen. Det er omtanke og omsorg satt i system for å ivareta omsorgsgiverne.

Motivasjonsseminaret var et frivillig supplement til denne ordningen og 30 spente intensivsykepleiere stilte opp på fritiden for å høre Oddvar Bjørnestad.

Personalet er motiverte i arbeidet sitt på avdelingen, men det kan til tider være belastende å jobbe med akutt og kritisk syke. Det gjør godt med påfyll selv for ”trente”.

Oddvar Bjørnestad stod for en tre timers engasjerende og inspirerende forelesning utenom det vanlige. Han brukte mange eksempler til å forklare budskapet sitt – noe som gjorde teorien lett gjenkjennelig. Han delte villig verktøy til hvordan å skape og holde på motivasjonen – inkludert hverdagsmotivasjonen på arbeid, så vel som privat.

Merethe Farestad Jørgensen, Oddvars koordinator, gjorde et godt og ryddig inntrykk fra første stund i forhold til organiseringen av det praktiske rundt seminaret.

Tilbakemeldingene etter gjennomført seminar har vært utelukkende positive."

Med vennlig hilsen Kjersti Martin,

intensivsykepleier Haukeland Universitets Sjukehus


”Vi vil nok en gang takke Oddvar Bjørnestad for en flott og motiverende forelesning om «Motivasjon og arbeidsglede», som han holdt for intensivsykepleiere, operasjonssykepleiere og anestesisykepleiere på Haukeland universitetssykehus 8. november 2013.

Vi fikk evalueringsskjema fra 74 av 139 deltakere, så dette er ikke bare noe vi tror – deltakerne var veldig fornøyde!

På en skala fra 1-6, hvor 6 er best, er gjennomsnittlig evalueringsresultat:

  • Faglig innhold: 5,46
  • Nytteverdi: 5,55
  • Presentasjon: 5,65

Jeg anbefaler med glede alle arbeidstakere og ledere en forelesning fra Oddvar Bjørnestad om dette temaet!”


Vennlig hilsen Bjørg Vikås, fagutviklingssykepleier,

Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssjukehus

Del denne siden med andre!

Share on Facebook