Hareid Ungdomsskule

"Mi erfaring med desse forelesningane som eg har vore så heldig å få tatt del på er berre positive.

Det har vore svært lærerikt for meg som forelder til ungdom. Eg har følgt mange av råda til Oddvar og det har hatt positivt utfall kvar gong. Som forelder er en alltid usikker på om en setter dei rette grensene, om en er for streng eller bryr seg for lite.

Med Oddvar sine konkrete eksempler som dei fleste av oss kjenner seg igjen i vart det gode råd å ta med seg heim og praktisere.

Eg er svært glad for at dette prosjektet skal fortsette ved Hareid Ungdomsskule. Yngste guten min skal begynne i 8. klasse til hausten. På grunn av dette prosjektet kjem eg til å melde meg som klassekontakt for å bidra til at alle foreldra får tilstrekkelig nok informasjon om prosjektet, slik at dei ser viktigheita med å møte opp og ta del i dette.

Vi som er foreldre til ungdomar på Hareid Ungdomsskule er priviligert som får anledning til å ta del i dette prosjektet.

Tusen takk så langt, eg gleder meg til fortsettelsen. Lykke til vidare med det viktige arbeidet!"     

Med venleg helsing  
Linda Haddal Røssevoll,
mor til elev på Hareid Ungdomsskule

Del denne siden med andre!

Share on Facebook