Grødem Skole

"Vår skole har i flere år deltatt i foreldre-programmet Sterk & Klar. Det spesielle med programmet  er at foreldre som har barn på samme årstrinn i ungdomsskolen får tilbud om fire temasamlinger i løpet av skoletiden.

Selv om målsettingen med Sterk & Klar er å utsette elevenes drikkedebut, så handler samlingene og opplegget rundt vel så mye om utfordringer og refleksjon i oppdragerrollen vår. Enten som foreldre eller lærere. Det er inspirerende å høre på Bjørnestad  enten han snakker om debutalder og foreldrerollen, grensesetting og foreldresamarbeid, ros, positivt fokus og foreldrerollen eller mestring, selvtillit og foreldrerollen.

Som skoleleder har jeg derfor fått høre ham  mange ganger  – og det  går utmerket godt å høre det om igjen! Først og fremst engasjerer innholdet og formen oss. Foredragene har en salig blanding av selvironi, praktiske eksempler, humor og faglighet. En ”dose”  med Bjørnestad inspirerer, gir hjelp til å holde fokus på viktige utfordringer  i oppdragergjerningen og understreker nødvendigheten av å stå sammen om å skape gode oppvekstmiljø.  

Vår skole  har arbeidet  for å få til god oppslutning om samlingene. Vi tror at barn og unge har godt av å se at de voksne står sammen om å bygge et godt oppvekstmiljø for dem. Sterk & Klar-programmet bidrar godt til dette."

Lars Kristian Eriksen,
undervisningsinspektør, Grødem Skole

"Som forelder til to ungdommer på Grødem skole har jeg hatt gleden av å følge opplegget til Sterk & Klar over flere år.

Forelesningene til Oddvar Bjørnestad har gitt meg bedre innsikt i mange av de vanskelige utfordringene vi foreldre må mestre i forholdet til våre ungdommer. Bjørnestad har en åpen, morsom og likefrem måte å formidle budskapet på, samtidig som hans poenger og råd til oss foreldre blir underbygget med stor faglig kompetanse og gode eksempler fra et omfattende erfaringsgrunnlag fra arbeid med ungdommer med rus- og atferdsproblematikk. Forelesningene har gitt oss gode råd og større integritet når vi skal sette et tidlig og tydelig fokus på viktige tema i foreldrerollen.

Bjørnestad understreker grensesetting, ros og positivt fokus, mestring og selvtillit som noen av de viktigste temaene vi må kunne kommunisere på en klok og målrettet måte med ungdommene.

Sterk & Klar programmet har et særdeles viktig, og godt formidlet budskap, som alle foreldre til ungdomsskoleelever burde fått anledning til å høre på."

Jan Arild Rinder, far på Grødem Skole

"Det har vært veldig inspirerende å få være tilstede på Oddvar sine foredrag vedrørende Sterk & Klar.

Oddvar er svært engasjert og har stor innsikt i problemstillingene han tar opp. Han oppleves ikke som en moralens vokter, men setter søkelys på hvordan vi som foreldre gjennom våre egne handlinger og oppførsel kan bidra til og å utsette våre barns debutalder for alkohol så lenge som mulig. Ikke så sjelden får man en liten aha opplevelse, som for mitt eget vedkommende tidvis oppleves noe ømt når Oddvar konkret beskriver hvordan våre handlinger som foreldre påvirker våre barn og vår egen barneoppdragelse samt hvordan dette bidrar til å forme dem som mennesker.

Jeg antar (og håper) at jeg ikke er alene som føler dette, men det er flott å få en påminnelse på hvordan vi som foreldre og rollemodeller påvirker våre barns handlinger.

Jeg vil derfor oppfordre alle som får muligheten til å delta på Oddvars foredrag om å gjøre nettopp det, dere vil garantert få en engasjert, inkluderende og inspirerende stund sammen med Oddvar."

Pål Ingard Dahl,
far til 2 tenåringer på Grødem Skole

Del denne siden med andre!

Share on Facebook