Fosterhjemsthjenesten Fonna, Haugesund Kommune

"Oddvar Bjørnestad har vært foreleser på to helt forskjellige arrangement i regi av Bufetat  (Barne-, Ungdoms- og Familieetaten) Fosterhjemstjenesten Fonna.

Vi ble alle begeistret!  

På bakgrunn av Oddvars erfaring med ungdom i krise og hans evne til å begeistre ble han invitert til å engasjere 130 fosterforeldre. Det var under den årlige Storsamling i 2010 at Oddvar tok for seg hva fosterforeldre kan bety for barn og ungdom gjennom å møte dem på en god måte. Han fortalte at det ”å være fosterforeldre er den viktigste lederjobben en kan ha.”  

Gjennom hele dagen lot vi oss begeistre, alvorlige tema ble servert på en forståelig og engasjerende måte, mye humor og latter hele dagen. Fosterforeldre og fagkonsulenter fant frem motivasjonen i seg og troen på at en kan få til det en vil ved å møte utfordringer på en god måte…  

Bufetat inviterte Oddvar til å fortelle om motivasjon og arbeidsglede for bedriftsledere på Haugalandet. Fosterhjemstjenesten arrangerte i januar 2011 relasjonsfremende lunch-treff i Haugesund. Oddvar satte fokus på svært viktige og nyttige elementer for å lykkes i å oppleve mestring og arbeidsglede. Også her begeistret han de fremmøtte.  

Flere ønsket å få presentasjonen tilsendt i håp om å kunne videreformidle budskapet til sine ansatte. Troen på budskapet; ”den enkeltes motivasjon er bedriftens drivkraft”.

Oddvar gir konkrete, tydelige redskaper for å nå suksess i din bedrift eller organisasjon. Dette gjør han gjennom de mest levende fortellinger og enkle prinsipper.

Selv mener jeg at Oddvar Bjørnestad trygt kan engasjeres til de fleste oppdrag så lenge det handler om mennesker, og det gjør det. Det budskapet han har er grunnleggende og viktig for å styrke selvfølelsen hos alle og en hver. 

Oddvar gjør ditt prosjekt og dine deltakere viktig, ”han tilrettelegger for at andre skal bli motivert”.  

Med vennlig hilsen
Bente H Hetland Jonas, fagkonsulent Fosterhjemstjenesten Fonna

Del denne siden med andre!

Share on Facebook