Referanse Sønstebøtunet AS

 

 

”Det stilles stadig større krav til gode ledere i næringslivet. Lederens viktigste oppgaver er å motivere, instruere, delegere og informere. Dette blir virkelig satt i fokus på lederkurset ”Det handler om mer enn å handle”.

Med sin engasjerende måte å formidle på, sine gode og treffende historier, setter Oddvar Bjørnestad i gang mange spennende tanker. Alle våre syv avdelingsledere har deltatt på kurs. Vi opplever hver dag motiverte medarbeidere som trives og viser stor eierfølelse for bedriften.

Vi kan på det varmeste anbefale kurset.”

    

Tove og Jan Helge Sønstebø,

eiere av Sønstebøtunet AS, Bø i Telemark

 

Share on Facebook