Veiledning

Vi jobber med grupper, lag og enkeltpersoner innenfor skole, næringsliv og idrett.

Vesentlige faktorer er gleden over å prestere godt.

Vinneren har en plan. Taperen har en unnskyldning. 

   

 Utfordringer som veileder: 

1.  Unngå selvhevdelse

2.  Kjenn egne begrensinger

3.  Utvikle strategier for innlæring

4.  Skape aksept

5.  Stimulere til åpenhet

6.  Kartlegge behov

7.  Forstå behov

8.  Definere klare mål

9.  Være konkret

10. Tåle frustrasjoner og motstand

11. Gi støtte på bakgrunn av målsetting

12. Sette grenser ved behov

13. Unngå eller løse opp i konflikter

14. Vær positiv 

   

Mestring er en vesentlig faktor i ønsket om å prestere godt

   

Dette er mestring:

 

Veiledningsavtalen:

  1. Lag en veiledningsavtale ved ansettelse
  2. Hvorfor veiledning?
  3. Hvordan veiledning?
  4. Forventninger
  5. Evaluering 

   

Du er din egen verste fiende.

De begrensningene du sliter med er det deg selv som har skapt - de er ikke reelle.

   

De begrensningene du beskriver bygger på det du har gjort før. Hvorfor skal det være din begrensning?

    

Alle kan utvikle seg mye lengre og klare mye mer enn de gjør pr. i dag

 

Avgjørende faktorer for topp prestasjon:

  1. Personlighet
  2. Prestasjonsfremmende strategier
  3. Mestring av stress

 

Manglende selvtillit er for mange personer et større problem enn manglende evner.


Les referanse her


Share on Facebook